• 1

  Truy cập vào trang https://hochieu.cahn.vn/
  để đăng ký thông tin làm hộ chiếu trực tuyến.

 • 2

  Mang CMND tới phòng tiếp nhận làm hộ chiếu trực tuyến để chụp ảnh. Nhận tờ khai từ cán bộ tiếp dân và ký vào tờ khai đó.

 • 3

  Đem tờ khai đến cán bộ tiếp dân, để kiểm tra đối chiếu thông tin và nhận giấy biên nhận.

 • 4

  Nộp tiền.