• 1

  Truy cập vào trang web https://hochieu.cahn.vn.
  Nhập đầy đủ thông tin để Đăng ký hộ chiếu. Hướng dẫn nhập

 • 2

  Mang chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, sổ tạm trú (nếu công dân tỉnh ngoài) đến phòng Quản Lý xuất nhập cảnh để chụp ảnh và làm thủ tục tiếp nhận.

 • 3

  Cán bộ kiểm tra, đối chiếu thông tin CMND/ CCCD, sổ tạm trú (đối với công dân tỉnh ngoài),
  ký tên và lấy giấy biên nhân.

 • 4

  Nộp lệ phí hộ chiếu.
  Đăng ký và nộp lệ phí để chuyển phát hộ chiếu theo địa chỉ yêu cầu.